<?php
/*
 * Template Name: ESP32 Data Page
 * Description: A custom page template to display ESP32 data.
 */

// WordPress'in çekirdek dosyalarına erişim için gerekli kod
define('WP_USE_THEMES', false);
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/wp-load.php');

// Hata ayıklama modu (geliştirme amaçlı)
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// Veritabanına bağlanma örneği (global $wpdb ile)
global $wpdb;

// Tablo adlarınızı uygun şekilde değiştirin
$table_temperature = $wpdb->prefix . 'esp32_temperature_data';
$table_soil_moisture = $wpdb->prefix . 'esp32_soil_moisture_data';

// Sıcaklık verilerini veritabanından çekme
$temperature_results = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_temperature ORDER BY timestamp DESC", ARRAY_A);

// Toprak nemi verilerini veritabanından çekme
$soil_moisture_results = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table_soil_moisture ORDER BY timestamp DESC", ARRAY_A);

// HTML başlangıcı
get_header();
?>

<div id="primary" class="content-area">
  <main id="main" class="site-main">
    <div class="container">

      <h2>Temperature Data</h2>
      <ul>
        <?php foreach ($temperature_results as $row) : ?>
          <li>
            Temperature: <?php echo $row['temperature']; ?> °C,
            Timestamp: <?php echo $row['timestamp']; ?>
          </li>
        <?php endforeach; ?>
      </ul>

      <h2>Soil Moisture Data</h2>
      <ul>
        <?php foreach ($soil_moisture_results as $row) : ?>
          <li>
            Soil Moisture: <?php echo $row['soil_moisture']; ?> %,
            Timestamp: <?php echo $row['timestamp']; ?>
          </li>
        <?php endforeach; ?>
      </ul>

    </div><!-- .container -->
  </main><!-- #main -->
</div><!-- #primary -->

<?php
// HTML sonu
get_footer();
?>